Vítek

Vítek se narodil jako zdánlivě zdravé miminko, v průběhu těhotenství ani během prvního roku jeho života nic nenasvědčovalo tomu, že by bylo cokoliv v nepořádku. Před jeho prvními narozeninami měl však zdravotní problémy a laboratorní vyšetření odhalilo vysoké hodnoty jaterních testů. Rozběhlo se diagnostické kolečko, v den jeho prvních narozenin bylo poprvé vyřčeno podezření na svalovou dystrofii. Genetické vyšetření potvrdilo svalovou dystrofii typu Duchenne, progresivní, neléčitelné svalové onemocnění, které postupně oslabuje všechny svaly v těle natolik, že pacienti jsou trvale odkázáni na 24 hodinovou péči a jsou zcela imobilní. Vítek je veselý tříletý kluk, který miluje společnost lidskou i zvířecí. Nejraději tráví čas s kamarády, hraje si s legem nebo autíčky. Miluje výlety do přírody, návštěvu bazénu a jako asi každé dítě v jeho věku kreslené pohádky. Bohužel již také vnímá, že některé činnosti nezvládá tak, jako jeho vrstevníci. Častěji padá, rychleji se unaví a na vycházky se školkou musí jezdit v kočárku, protože by svým spolužákům nestačil. Do jeho života patří také pravidelné rehabilitace, každodenní protahování a cvičení, které přispívá k udržení fyzické kondice alespoň natolik, aby se jeho stav rapidně nezhoršoval. Pravidelně také navštěvujeme hipoterapie, které však nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tato forma rehabilitace je pro Vítka v tuto chvíli nejúčinnější, velmi pozitivně vnímá nejen samotné cvičení na koni, ale užívá si samotnou jízdu. Bez jakýchkoliv pochybností je hipoterapie v této fázi nemoci nejpřínosnější a Vítkem nejoblíbenější. V tuto chvíli neexistuje žádná kauzální léčba, která by našemu Vítkovi dokázala toto progresivní a velmi kruté onemocnění zastavit nebo alespoň významně zpomalit. Ale věříme, že pravidelná rehabilitace, jejíž nedílnou součástí je právě hipoterapie, dokáže alespoň o pár chvil prodloužit kvalitu života. I neutuchající víra a naděje v pokrok v léčbě nás motivuje k tomu, abychom Vítkovi poskytli tu nejlepší péči.

Díky vám jsme mohli Vítkovi na hipoterapii přispět  15000 Kč ♥